Voor het aansturen van DC-motoren en servo's vind je hier de drivers en motorshield. Een motorshield maakt het mogeiljk met een Arduino motoren en servo's aan te sturen. Losse drivers kun je gebruiken in combinatie met een microcontroller zoals een Raspberry Pi of ESP32 / ESP8266.
Stepstick drivers worden meestal in 3D printers gebruikt maar kunnen ook los worden aangesloten.