Help

Retour- en teruggavebeleid

Retourneren

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen wanneer de door u bestelde producten bij Bits & Parts zowel ongeopend als ongebruikt zijn. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product fysiek in bezit krijgt.

Voor alle artikelen die u bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Dit betekent dat een artikel in goede staat moet verkeren en bij normaal gebruik naar behoren dient te functioneren. Wanneer u een artikel ontvangt waarbij dit niet het geval is, bieden we u zo snel mogelijk voor beide partijen een passende oplossing.

Neem voor het terugsturen van (foutief geleverde) artikelen altijd eerst contact op met onze klantenservice. We kunnen dan het probleem mogelijk sneller oplossen en u hoeft het artikel misschien niet terug te sturen.


Retourverzending

Voor uw retourverzending gebruikt u het volgende adres:

Bits & Parts Retour
Luitje Broekemastraat 56
1447GD Purmerend
Netherlands

Er wordt van u verwacht dat u de volgende documenten meestuurt:

- een kopie van de factuur

- het product dat u retour stuurt

- het modelformulier voor herroeping (PDF-bestand)

Retourzendingen zijn voor eigen risico. Dit houdt in dat Bits & Parts niet aansprakelijk is voor het zoekraken of voor beschadiging van de retour gestuurde goederen. U dient zelf te zorgen voor een retourzending met voldoende frankering. Let op dat u kleine artikelen in een enveloppe terugstuurt en niet als duurder pakket.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, gebruikt u het  modelformulier voor herroeping (PDF-bestand). Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.


Afhandeling

Zodra wij uw retourzending hebben ontvangen gaan wij over tot de verwerking van de retournering. De retourafhandeling doen wij binnen 14 dagen nadat wij uw retourzending hebben mogen ontvangen. Afhankelijk van de reden van retourneren, kan deze bestaan uit:

- een vervangend exemplaar toezenden

- de factuur crediteren

- het factuurbedrag of de prijs van het product terugstorten. Dit zullen wij doen binnen een termijn van 14 dagen op het bij ons bekende rekeningnummer.


Redenen voor retourneren

Redenen om een product retour te sturen:

- Klant wil zijn/haar geld terug

- Product(en) voldeed niet aan de verwachtingen (het zogenoemde herroepingsrecht)

- Het product is beschadigd

- Het product is defect

- Het product is te laat geleverd

- De klant heeft het verkeerde product besteld

- De klant heeft het verkeerde product geleverd gekregen


Vragen?

De klantenservice is te bereiken via onze contactformulier.

 


Andere vragen in deze categorie