Een stappenmotorkoppeling koppelt een spindle van een 3D printer aan de as van een stappenmotor. De afmetingen in de omschrijving geven de diameters van de assen en spindles aan.  Bijvoorbeeld: 5x8mm koppelt een 5mm as aan een 8mm as.