• Voor 16u besteld, morgen in huis*
 • Kleine artikelen voordelig verzonden
 • Veilig betalen
 • Klanten geven ons een 9,1
 • Isopropyl IPA schoonmaak-alcohol fles 100ml

  Isopropyl IPA schoonmaak-alcohol fles 100ml
  Isopropyl IPA schoonmaak-alcohol fles 100ml
  Isopropyl IPA schoonmaak-alcohol fles 100ml
  Isopropyl IPA schoonmaak-alcohol fles 100ml
  Prijs:
  6,95 
  incl. BTW, excl. verzending
  Aantal:
  Voorraad: In stock In voorraad
 • Snel en voordelig verzonden
 • Verzendkosten voor pakket-artikelen: 5,95 €.
  Boven 80,00 € gratis.
 • Veilig betalen
 • Klanten geven Bits & Parts een 9,1/10 Link naar Kiyoh
 • Isopropyl IPA schoonmaak-alcohol fles 100ml

  Productinformatie:

  Isopropyl IPA schoonmaak-alcohol in 10ml fles voor het reinigen van metalen, PCB's (printplaten), elektronische apparatuur en optische apparatuur.

  Gevarenaanduidingen:
  H222: Zeer licht ontvlambare aerosol.
  H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie
  H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

  Voorzorgsmaatregelen:
  P210: Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. - Niet roken.
  P211: Niet in open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
  P261: Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden.
  P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen.
  P251: Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
  P305 + P351 + P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Verwijder contactlenzen, indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Blijf spoelen.
  P337 + P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen
  P410 + P412: Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 ° C / 122 ° F.